หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
นายวัชรพล ศรีอวน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 
 
กระดานสนทนา
 
 
เงินค่าทำศพ
 

อยากสอบถามเจ้าหน้าที่ดูว่าเงินค่าทำศพเมื่อไหร่จะได้ครับและมีโอกาสจะได้มั้ยครับ

เขียนโดย   คุณ นายบุญมี ทรัพย์เจริญ

วันที่ 28 เม.ย. 2564 เวลา 14.21 น. [ IP : 223.24.165.45 ]  
 

ในกรณีนี้ ท่านหมายถึงเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุใช่หรือไม่ ถ้าใช่ ทางเจ้าหน้าที่ขอชี้แจงดังนี้ค่ะ
- คุณสมบัติของผู้มีสิทธิขอรับเงินฯ
(๑) อายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป
(๒) สัญชาติไทย
(๓) ผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เว้นแต่ผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
แต่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือยังไม่ได้ลงทะเบียน ให้ผู้อํานวยการเขต หรือนายอําเภอ หรือกํานัน หรือผู้ใหญ่บ้าน หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือนายกเมืองพัทยา หรือ ประธานชุมชน เป็นผู้ออกหนังสือรับรอง ตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกําหนด

- ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี มีหน้าที่ในการรับเอกสารคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ผู้สูงอายุ และดำเนินการส่งเรื่องให้กับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีเป็นผู้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป
อ้างอิงตาม ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ข้อ ๖ การยื่นคําขอเพื่อขอรับการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดการศพตามประเพณีรายนั้นยื่นคําขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหรือภูมิลําเนาในขณะถึงแก่ความตาย ดังต่อไปนี้
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานเขต
(๒) จังหวัดอื่น ให้ยื่นคําขอที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือที่ว่าการอําเภอ หรือสํานักงานเทศบาล หรือที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล หรือศาลาว่าการเมืองพัทยา และข้อ ๘ การอนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
(๑) กรุงเทพมหานคร ให้ผู้อํานวยการเขตเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ
(๒) จังหวัดอื่น ให้พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติ

ท่านสามารถสอบถามข้อมูลกับทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ : 037 482 407

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี 1

วันที่ 3 พ.ค. 2564 เวลา 16.05 น. [ IP : 14.207.132.33 ]  
 

ยื่นเรื่องค่าทำศพแม่นางสมพิน ประภัทศรไปตั้งแต่1/8/63ยังไม่ได้รับเงินช่วยเหลือเลยค่ะ

เขียนโดย   คุณ นางศิริพร ประภัทศร(ลูกสาว)

วันที่ 12 ก.ย. 2564 เวลา 22.18 น. [ IP : 223.204.232.112 ]  
 

เรียน คุณศิริพร ประภัทศร
        ท่านสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณีของผู้สูงอายุ ได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ 037-482-407

ขอบคุณค่ะ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี 1

วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 11.36 น. [ IP : 159.192.139.5 ]  
 

ยื่นเรื่องไป18พ.ค.64พอติดต่อทางเขตไปบอกแต่งบไม่มาๆพอติดต่อที่ผอ.บอกจะได้ในเดือนพฤศจิกายน64แน่นอน แต่ก้อยังเงียบมันยังใงต้องรองบปี66,67,68อีกรึป่าว

เขียนโดย   คุณ ธาราทิพย์ ทับชาลี

วันที่ 24 พ.ย. 2564 เวลา 22.21 น. [ IP : 1.46.154.95 ]  
 

ยื่นเรื่องไปวันที่ 25 ต.ค 2564 อยากจะทราบว่าอีกนานไหมกว่าจะได้เงินค่าทำศพ

เขียนโดย   คุณ ศุภรักษ์

วันที่ 28 พ.ย. 2564 เวลา 08.25 น. [ IP : 122.155.47.14 ]  
 

เรียน คุณธาราทิพย์ /คุณศุภรักษ์ ,
        ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าทำศพฯ ได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี เบอร์ติดต่อ 037-482-407 ค่ะ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี 1

วันที่ 1 ธ.ค. 2564 เวลา 15.32 น. [ IP : 159.192.139.5 ]  
 

อยากทราบว่าเงินค่าทำศพได้3000หรือ2000คะ.ทางเทศบาลบอกว่าตอนนี้ได้แค่2000ค่ะ

เขียนโดย   คุณ น.ส ไขแสง

วันที่ 22 ธ.ค. 2564 เวลา 00.55 น. [ IP : 182.232.1.125 ]  
 

ยื่นเรื่องไป5กรกฏา64ค่ะงบรอบใหม่จะมาปี65ไหมค่ะ

เขียนโดย   คุณ โชติกา

วันที่ 8 ม.ค. 2565 เวลา 11.15 น. [ IP : 119.76.31.40 ]  
 

อยากทราบว่าเสียชีวิต30กันยายน2564จะได้เงินวันไหนค่ะ

เขียนโดย   คุณ กาญจนา มาองคำ

วันที่ 27 ม.ค. 2565 เวลา 22.51 น. [ IP : 49.237.16.71 ]  
 

เรียน คุณ น.ส.ไขแสง/ คุณ โชติกา/ คุณกาญจนา มาองคำ
     อ้างถึง ประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ข้อ ๔ การสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หมายถึง การช่วยเหลือเป็นเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีรายละสามพันบาท ค่ะ
     และในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับการเบิกจ่ายฯ ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรี โทร.037-482-407 ค่ะ

เขียนโดย   งานประชาสัมพันธ์ อบต.นาดี 1

วันที่ 28 ม.ค. 2565 เวลา 13.15 น. [ IP : 159.192.139.5 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)     2   
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-7989453
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร : 037-629-686 โทรสาร : 056-702-842  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
  จำนวนผู้เข้าชม 14,069,250 เริ่มนับ 4 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10