หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
นายวัชรพล ศรีอวน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
"นาดีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
วิสัยทัศน์ อบต.นาดี  
 
 
พันธกิจ
 
  การพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการคมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน ไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ำ คูคลอง ฝายการระบายน้ำ การผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ได้มาตรฐานมีประสิทธิภาพและ เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต
  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ การสาธารณสุข อนามัย ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน การรักษาความสงบ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ ในท้องถิ่น
  การพัฒนาสนับสนุนภาคบริการ และการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดรวมทั้งฟื้นฟู อนุรักษ์โบราณสถานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งการเรียนรู้
  การพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้สามารถพึ่งพาตนเอง การส่งเสริมการตลาด สินค้าพื้นเมือง ส่งเสริมสนับสนุนความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนโดยยึดแนวทางพระราชดำริ "ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง"
  การพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพที่ดี มีคุณภาพ มีศักยภาพสูงทางเศรษฐกิจ ทั้งนี้จะเน้นด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เกษตร การสร้างความรู้เพื่อสนับสนุนการผลิต การตลาด และการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานทรัพยากรของประเทศ
  เสริมสร้างศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชน สังคม และกระบวนการมีส่วนร่วมสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมทางการเมือง การบริหารการปกครอง อำนวยความยุติธรรม ความมั่นคงและคุ้มครองความปลอดภัยทางสังคม และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างสูงสุด
 
ยุทธศาสตร์
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และสาธารณสุข
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการปกครอง
และการบริหาร
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจ
 
 
 

Nadee Subdistric Administrative Organization  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-7989453
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร : 037-629-686 โทรสาร : 056-702-842  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
  จำนวนผู้เข้าชม 17,811,894 เริ่มนับ 4 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10