หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 
 
...................................
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 14 ต.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน) [ 7 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รอบ 6 เดือน) [ 5 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 52  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 45  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร่ส่วนตำบลนาดี [ 25 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 44  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 64  
 
ประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 30 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 12 เดือน) [ 20 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 61  
 
ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 50  
 
ประกาศมาตรการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศองค์การบริหาร่สวนตำบลนาดี เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
รายงานผลการดำเนินกิจกรรม ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส [ 30 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 38  
 
แผนบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 30 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 28  
 
การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 25  
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 7 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 27  
 
  (1)     2   
 
คู่มือประชาชน
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
"นาดีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก้วิกฤตสิ่งแวดล้อม น้อมนำพาเศรษฐกิจพอเพียง"
 
 

Nadee Subdistric Administrative Organization  
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 037-629-686
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร : 037-629-686 โทรสาร : 056-702-842  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
  จำนวนผู้เข้าชม 1,757,842 เริ่มนับ 4 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10