หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าแรก
หน้าแรก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
น้ำตกสระอโนดาด
เขาทุ่ง
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
1
2
3
 
 
นายวัชรพล ศรีอวน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี
 
 
 
    CLICK
  บริการประชาชนออนไลน์
   
 
ข่าวสาร
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
 
 
 
 
 
กิจกรรม
Activities
 
กิจการสภา
Council
 
 
 
 
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

ผลจัดซื้อจัดจ้าง
   
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1)ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน [ 22 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 41 
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]   อ่าน 31 
ก่อสร้างถนน Asphalt Concrete สาย ปจ.4149 จากหมู่ 7 ถึง หมู่ 14 ตำบลนาดี อำเภอนา [ 13 พ.ค. 2563 ]   อ่าน 211 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ [ 10 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 519 
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 595 
รายงานสรุปผลการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 2 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 616 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 508 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 345 
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้ [ 26 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 287 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งไฟฟ้ารายทางแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะ [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 822 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรพจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 24 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 671 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนจราจรถนนลาดยางเดิม สาย ปจ.4149 จากสามแ [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 304 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างปรับปรุงพื้นผิวถนนจราจรถนนลาดยางเดิม สาย ปจ.4149 จากสามแ [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 622 
รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 613 
ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 27 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 571 
โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง จำนวน 6 โครงการ [ 30 ต.ค. 2560 ]   อ่าน 657 
   
 
   
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 26 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน ค [ 16 มี.ค. 2565 ]   อ่าน 23 
   
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
หนังสือสั่งการ สถ.
ข่าวสารจาก สถ.จ.
ข่าวสารในเครือข่าย
ประกาศจากระบบ e-GP
ในเครือข่าย
 
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ นวัตกรรมรักษ์โลก กศ. มท 0816.5/ว1473  [ 23 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว1488 [รายชื่อ]  [ 23 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (เด็กเล็ก) ในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้บูรณาการโดยใช้สมองเป็นฐานฯ รับเฉพาะครูในจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม และร้อยเอ็ด สน.บถ. มท 0809.4/ว1487  [ 23 พ.ค. 2565 ]
บัญชีเรียกรายงานตัวข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 23 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1463  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1462  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1461  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1460  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การผ่อนผันปิดงวดบัญชีและการส่งรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1459  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว1452  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.3/ว1449  [ 20 พ.ค. 2565 ]
โครงการคัดเลือก โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กศ. มท 0816.3/ว1434  [ 20 พ.ค. 2565 ]
การจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการหอพักจังหวัด ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1432  [ 20 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน กม. มท 0804.6/ว1426  [ 20 พ.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
 
 
ปจ 0017.3/ว 1815 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่น ๆ [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1814 เรื่อง แนวทางการส่งเรื่องขอให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครองด้วยระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5135 เรื่อง รายงานการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5133 เรื่อง รายงานการรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/5132 เรื่อง การปรับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.2/ว 1813 เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ]  [ 20 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1793  เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1744   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1732  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1692 เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1643 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1642  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1641  เรื่อง คำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 110 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี [ แนบ1 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1621 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1546  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1531  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1511  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 27 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1487 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการ คลองโสม น้ำใส เทิดไทองค์ราชัน  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1486, 4294 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
 
 
อบต.สะพานหิน ประกาศยกเลิกการมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บางแตน วันป่าชุมชนแห่งชาติ 2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บางแตน การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565 [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
ทต.บ้านสร้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำป [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 16 
อบต.บางแตน การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปร [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.บุฝ้าย ประกาศ อบต.บุฝ้าย เรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวิธีปฏิบัติของผู้เข้ารับ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
อบต.บุฝ้าย ประกาศ อบต.บุฝ้าย เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้ [ 23 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์การส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ [ 22 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
อบต.สะพานหิน โครงการคัดเลือกปราชญ์ชาวบ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.สะพานหิน โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.สะพานหิน ประชาสัมพันธ์คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 21 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 8 
อบต.บางแตน ปฏิทินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 9 
อบต.บางแตน ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านสร้าง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
 
 


ทต.นาดี จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียนรถ ปจ 81-1486 ปราจีนบุรี โดยวิธีเ [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกปีบ เหมารถยนต์โดยสารสองชั้นปรับอากาศ ในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการอบรมและทัศนศ [ 23 พ.ค. 2565 ]อบต.บุฝ้าย ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. สายเชื่อมบ่อพักน้ำเดิม [ 20 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสร้าง จ้างเหมาลงลูกรังปรับพื้นที่พร้อมเทคอนกรีตทำลานล้างรถยนต์บรรทุกขยะเทศบาลตำบลบ้านส [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกปีบ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกปีบ ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (โคมไฟฟ้าถนน LED) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 19 พ.ค. 2565 ]ทต.บ้านสร้าง ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.โคกมะกอก จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน ผ.0047 ปราจีนบุรี เป็นเงิน 10,790 บ [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ (สำนักปลัดเทศบาล) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (งานบริหารทั่วไป) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 พ.ค. 2565 ]อบต.คำโตนด จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมะแงว หมู่ที่ ๕ ตำบลคำโตนด อำเภอประจันตคา [ 18 พ.ค. 2565 ]อบต.คำโตนด จ้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคลองมะแงว หมู่ที่ ๑ - ๑๒ ตำบลคำโตนด อำเภอปราจ [ 18 พ.ค. 2565 ]ทต.นาดี ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 82-4344 ปราจีนบุรี โดยวิธีเฉ [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.บางแตน เหมาบริการซ่อมระบบแอร์รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซูซุ ทะเบียน 82-0810 ปจ (กองสาธา [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ด [ 17 พ.ค. 2565 ]ทต.กบินทร์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถอาคารสำนักงานพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ ด [ 17 พ.ค. 2565 ]อบต.นาดี จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นบ้านนายกิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]

 
 
 
 

ประกาศจากระบบ e-GP
 

กระดานสนทนา
   
 


จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 14 เส้นป่ายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 จากบ้านนายฉลอม ถึง บ้านนายมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 7 เส้นบ้านนายกิ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 11 เส้นบ้านนายเจริญ เมืองศรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 1 เส้นนานายสุรศักดิ์-ฝายน้ำล้นนาดี (ต่อจากเดิม ปี 2564 [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ยหลุมบ่อ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 15 โดยวิธีเฉพาะเจ [ 29 เม.ย. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 4 เส้นบ้านนายปรีดา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 6 จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 16 มี.ค. 2565 ]จ้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง (กลบเกลี่ยหลุมบ่อ) ภายในหมู่บ้าน หมู่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจา [ 16 มี.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 9 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการจัดทำระบบการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มี.ค. 2565 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านว่านเหลือง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านหนองตาด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสระจาน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านโนนสูง หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสันดัน หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านกระเดียง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านบุสูง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านโนนแสนสุข หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างลานตากพืชผลด้านการเกษตร บ้านสระแท่น หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 25 ต.ค. 2564 ]

   
 
   
 
เงินค่าทำศพ (22 พ.ค. 2565)    อ่าน 2965  ตอบ 13  
ถนนเส้นใหม่ (11 พ.ค. 2564)    อ่าน 212  ตอบ 1  
   
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
 
  ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 092-2482511
 
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์
ตลอด 24 ชม.
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
คู่มือประชาชน
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์
สถานที่สำคัญ
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล-

เขาทุ่ง
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
เริ่มนับ วันที่ 4 มี.ค. 2564
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 061-7989453
  องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 โทร : 037-629-686 โทรสาร : 056-702-842  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี  
  จำนวนผู้เข้าชม 14,069,239 เริ่มนับ 4 มี.ค. 2564 จัดทำโดย : NAXsolution.com  
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser นี้รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10  
 

facebook
อบต.นาดี

facebook
อบต.นาดี
อบต.นาดี