องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 1.)
  ภ.ด.ส.๖ (หนังสือแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี ที่ท่านได้รับจาก อบต.นาดี)
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 982-7-87633-3
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี