องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา & ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 982-7-87633-3
  ชื่อบัญชี : องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี